Menu

Děj filmu či seriálu

PC

Televízne spracovanie života šľachtica, dobrodruha, cestovateľa a madagaskarského kráľa, rodáka zo slovenskej obce Vrbové Mórica Beňovského.

I.časť – Anna Lentulayová
Príbeh hlavného hrdinu Mórica Beňovského (Jozef Adamovič) začína na bále vo Viedni, kde Móric pôsobí ako vojak. Bál usporiadala samotná cisárovná Mária Terézia (Mária Medgyesi) a Móric neujde jej pozornosti. Beňovský ale ešte ten večer nečakane opúšťa Viedeň, keď mu správca Matej zo statku vo Vrbovom príde oznámiť, že rodný statok obsadili jeho švagrovia (Ľudovít Ozábal, Gabriel Surdus). Po príchode do Vrbového radí Móricovi jeho kamarát Tomáš Omachel (Jácint Juhász) i primus šľachticov Lentulay (Viliam Záborský), aby sa obrátil na súdy. Móric však volí radšej cestu meča. Lentulayova dcéra Anna (Libuše Šafránková) je do Mórica zaľúbená, ten ale o jej lásku nestojí a nešťastná Anna spácha samovraždu. Móric sa stretne v súboji so švagrami a jeden z nich v súboji zomiera. Móric sa vracia do Viedne, ale cestou ho zatknú vojaci na príkaz jeho veliteľa. Zo zajatia mu pomôže Omachel. Omachel bol Annin snúbenec, vyčíta Móricovi Anninu smrť a vo vhodnej chvíli sa mu chce pomstiť. Na úteku sa Móric zraní a Omachel ho prináša na statok Hanských v Spišskej Sobote.

II.časť – Zuzana Hanská
Móric sa zotavuje zo zranenia na statku u Hanských, hlavne v opatere Hanského(Antal Páger) dcéry Zuzany (Emília Vašáryová). Zuzana sa do Mórica zaľúbi a aj Móric do Zuzany. Móric má výčitky za smrť Anny Lentulayovej preo nedáva svoje city najavo a rozhodne sa od Hanských odísť. Napokon ale láska zvíťazí a čoskoro je svadba. Beňovského z pokojného manželského života vytrhne príchod posla jeho strýka z Krakova Kazimíra Pulaského (František Velecký), ktorý mu prinesie smutnú správu, že strýko Ján leží na smrteľnej posteli. Móric sa s Pulaským vyberie do Krakova, ale strýka už živého nenájde. Podľa testamentu zdedí všetok jeho majetok, ale i záväzok ku Konfederácií. Móric sa tak musí vybrať na vojenskú výpravu, aby zabránil Omachelovi vlákať zverbovaných vojakov do zajatia kozákov. Móricovi sa podarí prekaziť Omachelove plány, zajme ho spolu s kozákmi a odvedie do Krakova. Omachelovi sa podarí z väzenia i samotného Krakova utieecť. Móricovi prináša vojak Cypro (Daniel Michaelli) radostnú správu z domova, kde mu Zuzana porodila syna. Natešený Móric sa ponáhľa domov, no brány Krakova sú zatvorené, mesto obkľúčil nepriateľ.

III.časť – Gustáv Wyndblath
V obliehanom Krakove začína byť nedostatok potravín. Beňovský sa preto rozhodne, že so stotinou vojakov prejde cez kozácke obkľúčenie a pokúsi sa zadovážiť potraviny pre obyvateľov mesta. Na výprave sa znova stretáva s Omachelom, ktorý velí tlupe zbojníkov. Omachel zajme poručíka Wyndblatha (Ivan Mistrík) a núti ho, aby od obyvateľov konfiškoval v mene Konfederácie potraviny. Beňovskému sa podarí Wyndblatha oslobodiť a dopraviť potraviny do Krakova. Sám s hŕstkou vojakov odpúta výpadom na kozácky tábor pozornosť od pltí s potravinami smerujúcich do Krakova. Pred prenasledujúcimi kozákmi sa rozhodne utiecť domov na Spiš. Cestou stretne Omachelovu družinu a pri vzájomnom súboji ich všetkých zajmú kozáci. Beňovský s Omachelom, Wyndblathom a Cyprom sa dostávajú ako zajatci do pevnosti v Kazani. Tu sa zapletú do neúspešného tatárskeho povstania, ale podarí sa im utiecť do Petrohradu. Z Petrohradu sa pokúsia tajne odplávať z Ruska. Kapitán lode ich však zradí a odovzdá polícií. Veliteľ tajnej polície gróf Čičerin (Ladislav Chudík) sa snaží vypátrať vraha Izeta, tajného agenta zabitého pri tatárskom povstaní v Kazani. U Beňovského nepochodí, ale Omachel si pri bitke vymyslí, že to bol doktor v kazaňskej pevnosti Blanchard (Miklós Gábor). Blancharda popravia a Beňovského, Omachela a Wyndblatha posiela Čičerin do vyhnanstva na Kamčatku. K Beňovskému sa pridá i jeho sluha Cypro.

IV.časť – Strážmajster
Vyhnanci putujú strastiplnou cestou z Petrohradu do Boľšovecka. V Jakutsku sa k ním pridá ďalšia skupina vyhnancov, v ktorej je aj bývalí plukovník kozákov Batulin (Anton Korenči). Pri vzájomnej potýčke medzi Wynblathom a Omachelom zomiera nešťastnou náhodou strážmajster Cypro. V Ochotsku sa vyhnanci nalodia na loď. Počas plavby zastihne ich búrka. Neschopná posádka situáciu nezvládne a loď nakoniec zachráni Beňovský s ostatnými vyhnancami. Po príchode do Boľšovecka si vyhnanci založia tajné Spoločenstvo a za svojho vodcu si zvolia Beňovského. Gubernátor Nilov (Zoltán Várkonyi) sa od svojho zveda dozvie, že Beňovský vie po francúzsky. Navrhne preto Beňovskému, aby vyučoval jeho dcéru Afanáziu (Božidara Turzonovová). Beňovský jeho ponuku prijíma.

V.časť – Afanázia
Beňovský vo vyhnanstve vyučuje gubernátorovu dcéru Afanáziu francúzštinu. Afanázia sa do Beňovského zamiluje. Beňovský je aj výborným šachistom a podarí sa mu vyhrať 3000 rubľov od miestnych obchodníkov. Získané peniaze chce použiť ako úplatok pre kapitána lode Čurina (József Mariáss), aby spolu s ostatnými vyhnancami mohol utiecť z Boľšovecka na lodi. Niektorým vyhnancom sa nepáčia jeho styky s gubernátorom, čo využije Omachel a pripraví s pomocou falšovateľa Bianicina (Jozef Dóczy) sfalšovaný udavačský list s rukopisom Beňovského adresovaný gubernátorovi. Omachel zariadi, aby sa list dostal k ostatným vyhnancom. Beňovského obvinia zo zrady a hrozí, že ho popravia, ale podarí sa mu dokázať svoju nevinu a odhaliť, že list sfalšoval Bianicin. Vyhnanci Bianicina odsúdia na trest smrti zastrelením, čo vykoná Omachel. Kupec Kazarinov nedokáže Beňovskému odpustiť prehru v šachoch, pri ktorej prišiel o značnú sumu peňazí a daruje mu otrávený čaj. Beňovskému sa to podarí zistiť vďaka zrazenému mlieku v šálke s čajom. S pomocou gubernátorovej ženy (Vera Szemere) Beňovský na večeri u gubernátora, odhalí Kazarinovu vinu, za čo mu gubernátor udelí milosť a Kazarina dá zatvoriť do väzenia. Afanázia sa verejne prizná, že Beňovského miluje a jemu neostáva nič iné, len sa s ňou zasnúbiť.

VI.časť – Útek
Beňovský sa pripravuje na útek z Kamčatky. Jeho plány však skoro prekazí nečakaný príchod grófa Čičerina, ktorý prichádza do Boľšovecka na inšpekciu. Gubernátorovi Nilovovi prezradí, kto v skutočnosti Beňovský je, aj to, že má ženu a dieťa v Poľsku. Prikáže strieľať na loď, na ktorej sa chystá Beňovský s ostatnými vyhnancami utiecť. Beňovskému sa podarí odplávať z Boľšovecka a šťastne sa dostať do Francúzska. Napíše cisárovnej Márií Terézií žiadosť o milosť a do Paríža za ním prichádza jeho manželka Zuzana so synom. Omachel podplatí Stepanova (István Bujtor), aby ukradol omilosťujúci dekrét Beňovského od Márie Terézie. Beňovský má ale iné plány, ako sa vrátiť do Uhorska. Z poverenia francúzskeho kráľa odchádza na Madagaskar, kde má založiť novú francúzsku kolóniu.

VII.časť – Koniec cesty
Na Madagaskare Beňovský vybuduje pevnosť Luisburg a nadviaže krehké priateľstvo s domorodým kmeňom. To ale naruší Stepanov s ďalším vojakom, keď znásilnia domorodé dievča a zabijú jej manžela. Beňovský sa rozhodne vydať vinníkov domorodcom. Vyberie sa do ich tábora ale cestou dostane žltú horúčku. Domorodci ho vyliečia a začnú ho považovať za potomka kráľovského rodu Ramini a vyhlásia ho za svojho kráľa. Po návrate do pevnosti sa Beňovský dostane do konfliktu s guvernérom na ostrove Ill de France markízom Du Ternayom (Karol Machata), ktorý prišiel na Madagaskar. Beňovský odmietne vydať ostrov francúzskemu kráľovi. Du Ternay preto žiada v Paríži vojsko a lode, aby mohol na Madagaskare zakročiť proti Beňovskému. Od kráľa ale nič nedostanie a preto sa rozhodne za pomoci Omachela vlákať Beňovského do pevnosti, kde ich vojaci obidvoch zastrelia.

Miesta natáčania:

V prvej časti sa v seriáli objavuje vodný kolový mlyn neďaleko Tomášikova v scéne, keď sa Beňovský so správcom ponáhľajú domov do Vrbového z Viedne. Mlyn si zahral aj v scéne, keď Omachel prepadol vojakov a oslobodil Beňovského. Beňovského kaštieľ vo Vrbovom si zahral kaštieľ V Brunovciach. Kaštieľ v Diviakoch zase predstavoval sídlo primasa zemanov Lentulaya. Pálfiovský kaštieľ v Svätom Jure predstavoval Šalamonov hostinec. Dedina, kde sa chcel Beňovský najesť na úteku pred vojakmi bol v skutočnosti Vlkolínec. Scény naháňačky Beňovského a Omachela s vojakmi sa natáčali na lúke nad obcou Ždiar, kde sa dnes nachádza lyžiarske stredisko Strednica na Studenovodských vodopádoch v Tatrách.
V druhej časti sa Beňovský zotavuje v kaštieli Hanských v Spišskej Sobote v skutočnosti kaštieli v Liptovskej Štiavnici. Kostol, pred ktorým daroval zeman Luško Beňovskému kone sa nachádza v Nižných Matiášovciach a jedná sa o kostol sv. Ladislava. Kaplnku, kde Beňovský predsa len vyznal lásku Zuzane Hanskej nájdeme v katastri obce Štefanová pod názvom Rozárka. Interiér hradu Červený Kameň predstavoval radnicu v Krakove.
V treťej časti, podobne ako i v prvej, si zahrala lúka nad obcou Ždiar, kde je dnes lyžiarske stredisko Strednica. Tentokrát ju filmári využili na natočenie scény zajatie Beňovského a Omachela kozákmi.
V štvrtej časti našli filmári vhodnú lokalitu pre dedinu Jakutsk v Zuberci na filmársky známej Milotínskej ulici.
Piata časť sa natáčal v skutočných reáliach Kamčatky.
V šiestej časti si interiér Ministerstva námorníctva a kolónií "zahral" Primaciálny palác v Bratislave. Podobne aj v siedmom dieli, ktorý sa už natáčal prevažne na Madagaskare

Nejnavštěvovanější filmy:

Vyhledávání

Filmová místa do kapsy

Nejčerstvější informace

Nahlásit chybu | Autorská práva upravena licencí CC: Creative Commons License Filmová místa.cz 2006-2024 | Movieloci.com | Lieuxtournage.fr | Krásný Krámek | TH Shop | Paetrik | 1.7